26.04.2010
Intrinsic tukemassa tietotekniikan teekkarien toimintaa

Intrinsic oli mukana tukemassa Tampereen TietoTeekkarikillan (TiTe) haalariprojektia.

Intrinsic on perinteisesti tukenut Tampereen teknillisen yliopiston tietoteekkarien toimintaa. Opinahjoa voidaan perustellusti pitää yrityksemme koulutuksellisena kotikenttänä. Tänä vuonna olimme mukana Tampereen TietoTeekkarikillan haalariprojektissa, jonka tarkoituksena oli hankkia fukseille tyylikäs suojavaate silmälläpitäen jo lähitulevaisuuden haastavia, teekkareille tyypillisiä tilanteita ja tempauksia.

Haalari mallia 2010 ja Intrinsicin logo.

 

Haalaritiimin projektiorganisaatio haalarisaunassa salonkikelpoiset ja (vielä) huomattavan neitseelliset haalarit yllään.

Tampereen TietoTeekkarikilta (TiTe) ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa, sekä edistää tietotekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa. TiTe:n kotisivut: http://tietoteekkarikilta.fi/