[IntrinsicOykuvat/Historia_banneri.png]
Historia
Intrinsic Oy:n perusti vuonna 1984 neljä Tampereen teknillisen korkeakoulun teekkaria. Unix oli juuri murtautumassa ohjelmistogurujen maailmasta vakavasti otettavaksi kaupalliseksi käyttöjärjestelmäksi etenkin teknisissä sovelluksissa. Unixin tarjoama periaatteellinen sovellusten laitteistoriippumattomuus edusti täysin uutta ajattelua tietotekniikkateollisuudessa. Unix-pohjaisten laitteiden myynti kuitenkin vaati, että ympäristöön oli tarjolla sovelluksia ja palveluita. Intrinsicin alkuperäinen liikeidea oli iskeä juuri tähän markkinaan.
Alkuvuosina toiminta oli hyvin teknologialähtöistä ja guruhenkistä. Läheistä yhteistyötä tehtiin Hewlett-Packardin ja muiden Unix-laitetoimittajien kanssa. Ensimmäiset tuotteet olivat editori Eddie ja tekstinkäsittelijä Wordie. Näitä myytiin mm. useisiin suomalaisiin tekniikan oppilaitoksiin. Tässä vaiheessa toimitettiin myös paljon konsultointia sekä ohjelmistokehityspalveluja muille Unixia hyödyntäville yrityksille, esimerkiksi Valmet Automationille.
Unixissa sovellukset koodattiin C-kielellä. Ennen Unixia lähes kaikki maailman tekniset ohjelmistot oli koodattu Fortranilla. Tästä syntyi idea kehittää Fortran-C-ristikääntäjä.Tuloksena oli C-77 ja haasteena kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentaminen sille. Tässä onnistuttiin hyvin ja C-77:n asiakkaita olivat esimerkiksi NASA, CERN, Intel, Aermacchi ja Los Alamos National Laboratory.
Koulutuspalvelut olivat myös mukana tuoterepertuaarissa. Unix-, C- ja niihin liittyvien teknologioiden koulutuksella oli tällöin kova kysyntä. Intrinsic oli Suomen ensimmäinen yleistä kaupallista relaatiotietokantakoulutusta tarjoava yritys.
Kun Unix kahdeksankymmentäluvun loppuun mennessä kypsyi tietotekniikan peruskauraksi, oli aika kääntää katse teknologian sijasta asiakkaisiin ja ratkaisujen toimittamiseeen.
Intrinsicin kokemus teollisuuden teknisestä tietojenkäsittelystä oli pohjana kun päätettiin keskittyä tietokantapohjaisiin tiedonkeruujärjestelmiin. Tämä kehitys johti edelleen kahteen päälinjaan: teollisuuden laadunohjausjärjestelmiin sekä tiesäätiedon ja liikenteenhallinnan järjestelmiin. Nämä ovat Intrinsicin tukijalat edelleen.
Matkan varrella teknologiat, liiketoimintaympäristöt sekä tietotekniikan ja johtamisen trendit ovat vaihtuneet monta kertaa ja vaatineet nopeaa mukautumista uusiin olosuhteisiin. Uuden oppiminen, tietämyksen asiakaskohtainen soveltaminen sekä korkea ammattitaito ja työn laatu ovat kuitenkin pysyneet Intrinsicin johtoajatuksina yrityksen koko olemassaolon ajan. Intrinsic on Suomen vanhimpien itsenäisesti toimivien tietotekniikkayritysten joukossa. Yrityksen toimitusjohtaja on yksi sen perustajajäsenistä.