[IntrinsicOykuvat/Asiantuntija_banneri.png]
Asiantuntijapalvelut
Ohjelmistoalalla vaaditaan ajankohtaista asiantuntemusta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Intrinsicin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan tietojärjestelmäkehityksen eri vaiheissa. Asiantuntijapalvelumme keskittyvät ohjelmistohankkeiden esiselvitykseen, toiminnalliseen määrittelyyn ja projektikonsultointiin.
Esiselvitys
Esiselvityksessä tunnistetaan ja dokumentoidaan keskeiset kehittämiskohteet, määritellään asiakasorganisaation hankkeelle asettamat toiminnalliset tavoitteet ja kartoitetaan tarpeisiin sopivat tietojärjestelmäratkaisut. Esiselvitys voi sisältää myös mahdollisen tulevan määrittelyprojektin tai ohjelmistoprojektin alustavan projektisuunnitelman sekä tavoitteita tukevat palvelu- ja elinkaarimallit. Esiselvityksen perusteella asiakas kykenee päättämään hankkeen jatkotoimista.
Määrittely
Määrittelyvaiheessa luodaan asiakkaan kanssa yhteinen näkemys tietojärjestelmän toiminnallisuudesta. Määrittelyn tuloksena syntyvässä dokumentoinnissa kuvataan järjestelmän vaatimukset, ominaisuudet ja toiminnot. Määrittelyn perusteella asiakas voi arvioida mahdollisen järjestelmätoteutuksen aikataulua ja budjettia sekä laatia tarjouspyynnön järjestelmätoteutuksesta. Tietojärjestelmän määrittely voidaan tilata erikseen tai se voi olla osa järjestelmätoimitusta.
Projektikonsultointi
Asiantuntijamme auttavat haastavien tietojärjestelmäprojektien läpiviennissä. Meillä on vahva kokemustausta laajojen, monia sidosryhmiä sisältävien tietojärjestelmien projektoinnista. Projektin läpivientiin kuuluu olennaisesti projektin pitäminen aikataulussa ja budjetissa, sidosryhmien ja muutosten hallinta, riskienhallinta, laadunvarmistus, käyttöönottoprosessit ja järjestelmän toimivuuden varmistaminen tuotantoympäristössä.
Kiinnostuitko?
[IntrinsicOykuvat/Ota_yhteyttä.png]